โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม ยินดีต้อนรับ ..สู่โรงเรียนรางวัลพระราชทาน โรงเรียนในฝันสมบูรณ์แบบ  ศูนย์อาเซียนศึกษา และต้นแบบโรงเรียนสุจริต....ด้วยความยินดียิ่ง

เอกสารสำหรับทำแผนปฏิบัติการ ปีการศึกษา ๒๕๖๓

รวมเอกสารสำหรับทำแผนปฏิบัติการ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ (ไฟล์อัดซิป .RAR)
1วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ โรงเรียนดอยฯ
2นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาฯ
3มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
4การกำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษา
5แนวทางการดำเนินงาน งบอุุดหนุน เรียนฟรี
แบบฟอร์มโครงการ 63

 

 

Doisaket Wittayakom School 
Tel : (053)496260 , Fax : (053)496260 , E -Mail : dsk_school@hotmail.com ,  FB : Doisaketwittayakom Doiku
Webmaster : doisaket.ac.th