พิธีสวนสนามเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 10

 

 

 
 
    [Next] [Last]
 

Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
IMG_0234
800 X 449
93 KB
IMG_0236
800 X 449
94 KB
IMG_0240
800 X 449
93 KB
IMG_0241
800 X 449
101 KB
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
IMG_0242
800 X 449
102 KB
IMG_0243
800 X 449
85 KB
IMG_0245
800 X 449
106 KB
IMG_0246
800 X 449
92 KB
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
IMG_0247
800 X 449
83 KB
IMG_0248
800 X 449
85 KB
IMG_0249
800 X 449
69 KB
IMG_0250
800 X 449
91 KB