พิธีสวนสนามเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 10

 

 

 
 
[First] [Prev] [Next] [Last]
 

Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
IMG_0251
800 X 449
78 KB
IMG_0252
800 X 449
71 KB
IMG_0253
800 X 449
70 KB
IMG_0254
800 X 449
76 KB
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
IMG_0255
800 X 449
76 KB
IMG_0256
800 X 449
87 KB
IMG_0257
800 X 449
77 KB
IMG_0258
800 X 449
80 KB
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
IMG_0259
800 X 449
96 KB
IMG_0260
800 X 449
83 KB
IMG_0261
800 X 449
96 KB
IMG_0262
800 X 449
104 KB