พิธีสวนสนามเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 10

 

 

 
 
[First] [Prev]    
 

Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
IMG_0302
800 X 449
91 KB
IMG_0303
800 X 449
97 KB
IMG_0304
800 X 449
109 KB
IMG_0305
800 X 449
100 KB
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
IMG_0307
800 X 449
106 KB
IMG_0309
800 X 449
103 KB
IMG_0310
800 X 449
114 KB
IMG_0312
800 X 449
82 KB
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
IMG_0313
800 X 449
104 KB
IMG_0314
800 X 449
98 KB
IMG_0315
800 X 449
77 KB