พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561

    [Next] [Last]
Wave
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
IMG_8398
800 X 449
58 KB
IMG_8305
800 X 449
94 KB
IMG_8312
800 X 449
59 KB
IMG_8375
800 X 449
75 KB
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
IMG_8484
800 X 449
102 KB
IMG_8233
800 X 449
72 KB
IMG_8249
800 X 449
73 KB
IMG_8263
800 X 449
67 KB
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
IMG_8265
800 X 449
72 KB
IMG_8273
800 X 449
89 KB
IMG_8282
800 X 449
79 KB
IMG_8294
800 X 449
70 KB
    [Next] [Last]
Wave