พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561

[First] [Prev] [Next] [Last]
Wave
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
IMG_8301
800 X 449
63 KB
IMG_8302
800 X 449
63 KB
IMG_8304
800 X 449
85 KB
IMG_8308
800 X 449
56 KB
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
IMG_8310
800 X 449
61 KB
IMG_8313
800 X 449
68 KB
IMG_8317
800 X 449
90 KB
IMG_8319
800 X 449
68 KB
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
IMG_8321
800 X 449
78 KB
IMG_8322
800 X 449
80 KB
IMG_8323
800 X 449
82 KB
IMG_8324
800 X 449
60 KB
[First] [Prev] [Next] [Last]
Wave