สพม.34 นิเทศติดตามการเตรียมความพร้อม

 

 

 
 
    [Next] [Last]
 

Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
IMG_5507
800 X 449
54 KB
IMG_5509
800 X 449
50 KB
IMG_5511
800 X 449
52 KB
IMG_5515
800 X 449
57 KB
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
IMG_5517
800 X 449
55 KB
IMG_5526
800 X 449
51 KB
IMG_5527
800 X 449
55 KB
IMG_5529
800 X 449
45 KB
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
IMG_5533
800 X 449
59 KB
IMG_5536
800 X 449
56 KB
IMG_5541
800 X 449
61 KB
IMG_5548
800 X 449
62 KB