ปฐมนิเทศนักเรียนปีการศึกษา 2559

 

 

 
 
    [Next] [Last]
 

Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
IMG_3072
800 X 533
135 KB
IMG_3073
800 X 533
135 KB
IMG_3075
800 X 533
130 KB
IMG_3076
800 X 533
105 KB
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
IMG_3081
800 X 533
110 KB
IMG_3082
800 X 533
147 KB
IMG_3083
800 X 533
147 KB
IMG_3086
800 X 533
113 KB
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
IMG_3088
800 X 533
118 KB
IMG_3091
800 X 533
129 KB
IMG_3092
800 X 533
131 KB
IMG_3093
800 X 533
135 KB