พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559


Click to enlarge
IMG_7441
800 X 533
142 KB
Click to enlarge
IMG_7443
800 X 533
145 KB
Click to enlarge
IMG_7450
800 X 533
103 KB
Click to enlarge
IMG_7451
800 X 533
138 KB
Click to enlarge
IMG_7452
800 X 533
123 KB
Click to enlarge
IMG_7453
800 X 533
130 KB