กฐินพระราชทาน ปี 2559

 

 

 
 
    [Next] [Last]
 

Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
IMG_6608
800 X 533
90 KB
IMG_6603
800 X 533
106 KB
IMG_6611
800 X 533
107 KB
IMG_6616
800 X 533
94 KB
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
IMG_6623
800 X 533
89 KB
IMG_6624
800 X 533
89 KB
IMG_6628
800 X 533
73 KB
IMG_6630
800 X 533
133 KB
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
IMG_6632
800 X 533
130 KB
IMG_6633
800 X 533
120 KB
IMG_6635
800 X 533
129 KB
IMG_6637
800 X 533
125 KB