นักเรียนจิตอาสา ชุมนุมนาฏศิลป์ไทยแสดงต้อนรับองค์กฐิน ณ วัดพระธาตุดอยกู่ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

วันเสาร์ ที่ ๓๑ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๓ นักเรียนจิตอาสา ชุมนุมนาฏศิลป์ไทย โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม ได้แสดงต้อนรับองค์กฐิน เนื่องในงานทอดกฐินสามัคคี และบรรจุเนตรพระครูบาเจ้าศรีวิชัย ณ วัดพระธาตุดอยกู่ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่