ร่วมแสดงความยินดีกับ ผู้อำนวยการโรงเรียน นางดวงใจ ญาณโรจน์ ที่ได้เกษียณอายุราชการ ก่อนกำหนด

วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากร ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ประธานชมรมเครือข่ายผู้ปกครอง โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม ร่วมแสดงความยินดีกับ ผู้อำนวยการโรงเรียน นางดวงใจ ญาณโรจน์ ที่ได้เกษียณอายุราชการ ก่อนกำหนด