ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ณ โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม

นายวรทัศน์ บุญโคตร ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ณ ห้องเกียรติยศ