ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม จัดการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม