กิจกรรม ต้นกล้าพันธุ์ดี ใต้ร่มพระบารมีจักรีวงศ์

วันที่ 17 มิถุนายน 2565 โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม โดยมีคุณครูพรพิมล บุญโคตร คุณครูวีรินทร์ภัทร จันทร์แก้ว คุณครูอัมพิกา ไหวพริบ เข้าร่วมกิจกรรม ต้นกล้าพันธุ์ดี ใต้ร่มพระบารมีจักรีวงศ์