พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2565

วันที่ 11 กรกฎาคม 2565 โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม ได้จัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2565 โดยท่านผู้อำนวยการปุญญิศา สมมิตร ประธานในพิธีกล่าวให้โอวาท แก่กองคณะลูกเสือ-เนตรนารี ณ บริเวณสนามฟุตบอลโรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม