ที่ตั้ง/แผนผัง

โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม
20 หมู่1 ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220

ขอเส้นทางไปที่ โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม

แผนผังโรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม