ข่าวรอบรั้วเขียว-ขาว ฉบับที่ 13/2565 ประจำวัน จันทร์ ที่ 11 กรกฎาคม 2565