โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม จัดกิจกรรมค่าย 4 ภาษา ณ โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม วันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2565