นักเรียนชมรม Cover dance โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม ได้รับรางวัล ชนะเลิศอันดับหนึ่ง Popular Vote Cover Dance ทีม AFTRE

โรงเรียนดอยสะเก็ดขอแสดงความยินดีกับ
นางสาวทินธรรม หนั่นตะ
นางสาวธัญลักษณ์ เสียงสนั่น
นางสาวพัชราภา บัวชุม
นางสาวพัชราภรณ์ บัวชุม
นางสาวศศิกาญจน์ เสียงสนั่น
นักเรียนชมรม Cover dance โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม ได้รับรางวัล”ชนะเลิศอันดับหนึ่ง Popular Vote Cover Dance” จากงานแข่งขัน Gaming Festival 2022 ณ ห้างสรรพสินค้าพันธุ์ทิพย์เชียงใหม่ ในวันที่ 26 สิงหาคม - 4 กันยายน ที่ผ่านมา