โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม ยินดีต้อนรับ ..สู่โรงเรียนรางวัลพระราชทาน โรงเรียนในฝันสมบูรณ์แบบ  ศูนย์อาเซียนศึกษา และต้นแบบโรงเรียนสุจริต....ด้วยความยินดียิ่ง
 

ห้องสมุดโรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม


โล่โรงเรียนรางวัลพระราชทาน
3 ครั้งในรอบ 10 ปี
พ.ศ.2547 , 2552 , 2556


โรงเรียนรางวัลพระราชทาน
ประเภทมัธยมศึกษา ขนาดกลาง
ประจำปีการศึกษา 2547
ประจำปีการศึกษา 2552
ประจำปีการศึกษา 2556


โรงเรียนในฝันสมบูรณ์แบบ
อำเภอดอยสะเก็ด

 
 
 
 
 
 

 แบบบันทึกกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กิจกรรมชุมนุม


หลักสูตร
วิชาพิเศษลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ลูกเสืออาสา กกต.
scouts 1 scouts 2 scouts 3 scouts 4 scouts 5


ฟอร์มเอกสารการประกันคุณภาพการเรียนรู้เพื่อพัฒนา
และยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

 
 

วันที่ 26 ตุลาคม 2560
นายพิพัฒน์ สายสอน ผู้อำนวยการโรงเรียน
รองผู้อำนวยการผู้บริหารคณะครูและบุคลากร
ร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ พระราชพิธีถวายพระเพลิง
พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช
ณ พระเมรุมาศจำลอง วัดพระธาตุดอยสะเก็ด
พระอารามหลวง

ภาพกิจกรรม

วันที่ 26 ตุลาคม 2560
.คณะครู นักเรียนโรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม
จำนวน 62 คน ร่วมรำ สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยด้วยสำนึกใน
พระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้
ณ พระเมรุมาศจำลอง วัดพระธาตุดอยสะเก็ด
พระอารามหลวง

ภาพกิจกรรม

วันที่ 26 ตุลาคม 2560
นักเรียน นักศึกษาวิชาทหารและลูกเสือ-เนตรนารี
โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม พร้อมด้วยคณะครู
ร่วมใจเป็นจิตอาสาเฉพาะกิจ
ในพิธีถวายดอกไม้จันทน์
พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ณ พระเมรุมาศจำลอง วัดพระธาตุดอยสะเก็ด
พระอารามหลวง

ภาพกิจกรรม

วันที่ 23 ตุลาคม 2560
นายพิพัฒน์ สายสอน ผู้อำนวยการโรงเรียน
พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ คณะครูและบุคลากร
ร่วมงานพิธีวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว "พระปิยมหาราช"
ประจำปี 2560
ณ บริเวณลานหน้าที่ว่าการอำเภอดอยสะเก็ด

ภาพกิจกรรม

 

วันที่ 14 ตุลาคม 2560
นายพิพัฒน์  สายสอนผู้อำนวยการโรงเรียน
เป็นประธานการ ประชุมผู้ปกครองนักเรียน
ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560
พร้อมทั้งแจกเกียรติบัตรให้กับครูหัวหน้าระดับดีเด่น
ครูที่ปรึกษาดีเด่น ในโครงการโรงเรียนสุจริต
นักเรียนที่ได้ผลการเรียนสูงสุดของแต่ละห้องเรียน
นักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตรคนดีศรีดอยสะเก็ด
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
และ มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่เรียนดี
มีความประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์

ภาพกิจกรรม

วันที่ 12 ตุลาคม 2560
ผู้บริหาร คณะครูบุคลากรและนักเรียน
ร่วมปลูกดอกดาวเรือง น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณฯ
ในหลวงรัชกาลที่ 9
ณ บริเวณด้านหน้าโรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม
อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

ภาพกิจกรรม


วันที่ 11 ตุลาคม 2560
นายพิพัฒน์ สายสอน ผู้อำนวยการโรงเรียน
เป็นประธานเปิดกิจกรรมการอบรม
นักเรียนแกนนำธรรมาภิบาล ประจำปี 2560
มีตัวแทนนักเรียนทุกห้องเรียนเข้าร่วม 60 คน
เพื่อเป็นการพัฒนาและปลูกฝังให้นักเรียน
ได้ฝึกการเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี
ระหว่างวันที่ 11-12 ตุลาคม 2560
ณ โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม
และบ้านใบบุญ ต.ลวงเหนือ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

ภาพกิจกรรม

วันที่ 15 กันยายน 2560
นายพิพัฒน์ สายสอน ผู้อำนวยการโรงเรียน
พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรและนักเรียน แสดงมุฑิตาจิตกตัญญุตาคารวะ
แด่คุณครูที่เกษียณอายุราชการ
ประจำปีการศึกษา 2560 จำนวน 5 ท่าน ได้แก่
คุณครูณรงค์ มาตา คุณครูศรีอำพร มาตา
คุณครู ประหยัด บุญลือ คุณครูแอนนา พานคำดาว
และคุณครูอำไพ พรหมเมตจิต.
ณ หอประชุมโรงเรียน

ภาพกิจกรรม


วันที่ 31 สิงหาคม 2560
โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคมจัดกิจกรรม
ASEAN DAY ประจำปีการศึกษา 2560
โดยได้รับเกียรติจากคุณกฤษดา แซ่โกย
ประธานบริษัทไทยวอเตอร์พลัส ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด มาเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม
โดยมีนายพิพัฒน์ สายสอน ผู้อำนวยการโรงเรียน
พร้อมด้วยผู้บริหาร คณะครู บุคลากรและนักเรียน
ให้การต้อนรับ กิจกรรม ASEAN DAY
มีการแข่งขันตอบปัญหา การประกวดขบวน
ของแต่ละประเทศ การจัดนิทรรศการ
และกิจกรรมการแสดงของนักเรียนแต่ละระดับชั้น

ภาพกิจกรรม

วันที่ 30 สิงหาคม 2560
นายพิพัฒน์ สายสอน ผู้อำนวยการโรงเรียน
พร้อมด้วยผู้บริหาร คณะครู บุคลากรและนักเรียน
ให้การต้อนรับคณะกรรมการ นิเทศ กำกับ
ติดตามโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
และโรงเรียนต้นแบบด้านมาตรฐาน
สิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
จากสำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา เขต 34
ที่มานิเทศกำกับติดตามผลการดำเนินงาน
ณ อาคารอเนกประสงค์

ภาพกิจกรรม


 


 

 

 

 


 

 

นายพิพัฒน์   สายสอน
 
 
 
   
 
 
 
AmazingCounters.com
 
 

 

 

 

 
 
Doisaket Wittayakom School 
Tel : (053) 104811 , 085-7220422 Fax : (053)496260 , E -Mail : dsk_school@hotmail.com 
Webmaster : doisaket.ac.th
 
}