โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม ยินดีต้อนรับ ..สู่โรงเรียนรางวัลพระราชทาน โรงเรียนในฝันสมบูรณ์แบบ  ศูนย์อาเซียนศึกษา และต้นแบบโรงเรียนสุจริต....ด้วยความยินดียิ่ง
 

ห้องสมุดโรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม


โล่โรงเรียนรางวัลพระราชทาน
3 ครั้งในรอบ 10 ปี
พ.ศ.2547 , 2552 , 2556


โรงเรียนรางวัลพระราชทาน
ประเภทมัธยมศึกษา ขนาดกลาง
ประจำปีการศึกษา 2547
ประจำปีการศึกษา 2552
ประจำปีการศึกษา 2556


โรงเรียนในฝันสมบูรณ์แบบ
อำเภอดอยสะเก็ด

 
 
 
 
 
 

 แบบบันทึกกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กิจกรรมชุมนุม


หลักสูตร
วิชาพิเศษลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ลูกเสืออาสา กกต.
scouts 1 scouts 2 scouts 3 scouts 4 scouts 5


ฟอร์มเอกสารการประกันคุณภาพการเรียนรู้เพื่อพัฒนา
และยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

 
 

วันที่ 15 กันยายน 2560
นายพิพัฒน์ สายสอน ผู้อำนวยการโรงเรียน
พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรและนักเรียน แสดงมุฑิตาจิตกตัญญุตาคารวะ
แด่คุณครูที่เกษียณอายุราชการ
ประจำปีการศึกษา 2560 จำนวน 5 ท่าน ได้แก่
คุณครูณรงค์ มาตา คุณครูศรีอำพร มาตา
คุณครู ประหยัด บุญลือ คุณครูแอนนา พานคำดาว
และคุณครูอำไพ พรหมเมตจิต.
ณ หอประชุมโรงเรียน

ภาพกิจกรรม

วันที่ 21 สิงหาคม 2560
นายพิพัฒน์ สายสอน ผู้อำนวยการโรงเรียน
มอบเกียรติบัตรและทุนการศึกษา
เพื่อแสดงความยินดีกับ
นายพณศักดิ์ แดนมะลิดอย นักเรียนชั้น ม.6/4
ที่ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง
จากการแข่งขันกีฬาคริกเก็ต ในการแข่งขัน
กีฬาซีเกมส์ 2017
(Sukan Asia Tenggara 2017) ครั้งที่ 29
ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย


วันที่ 31 สิงหาคม 2560
โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคมจัดกิจกรรม
ASEAN DAY ประจำปีการศึกษา 2560
โดยได้รับเกียรติจากคุณกฤษดา แซ่โกย
ประธานบริษัทไทยวอเตอร์พลัส ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด มาเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม
โดยมีนายพิพัฒน์ สายสอน ผู้อำนวยการโรงเรียน
พร้อมด้วยผู้บริหาร คณะครู บุคลากรและนักเรียน
ให้การต้อนรับ กิจกรรม ASEAN DAY
มีการแข่งขันตอบปัญหา การประกวดขบวน
ของแต่ละประเทศ การจัดนิทรรศการ
และกิจกรรมการแสดงของนักเรียนแต่ละระดับชั้น


ภาพกิจกรรม

วันที่ 30 สิงหาคม 2560
นายพิพัฒน์ สายสอน ผู้อำนวยการโรงเรียน
พร้อมด้วยผู้บริหาร คณะครู บุคลากรและนักเรียน
ให้การต้อนรับคณะกรรมการ นิเทศ กำกับ
ติดตามโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
และโรงเรียนต้นแบบด้านมาตรฐาน
สิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
จากสำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา เขต 34
ที่มานิเทศกำกับติดตามผลการดำเนินงาน
ณ อาคารอเนกประสงค์

ภาพกิจกรรม

 

วันที่ 17 สิงหาคม 2560
นายพิพัฒน์ สายสอน ผู้อำนวยการโรงเรียน
ร่วมพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือ
โครงการ TOT Young Club ประจำปี 2560
ร่วมกับชุมชนเทศบาลตำบลป่าป้อง และ บจม.ทีโอที
จังหวัดเชียงใหม่ ณ บ้านศิลาดล
และนำนักเรียนเข้าร่วมโครงการสนับสนุนกลุ่ม TYC
เด็กไทยมีดี ใช้ไอที เพื่อพัฒนาวิสาหกิจชุมชน
โดยเข้ารับการอบรมที่ห้อง ICT
โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม

ภาพกิจกรรม

วันที่ 17 สิงหาคม 2560
สถานีตำรวจภูธรอำเภอดอยสะเก็ดมาอบรมให้ความรู้
ให้กับนักเรียนโรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม
ในหลักสูตรเยาวชนต่อต้านเพื่อเอาชนะยาเสพติด
ของสถานีตำรวจภูธรอำเภอดอยสะเก็ด
จังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้โครงการตำรวจประสาน
โรงเรียน (๑ ตำรวจ ๑ โรงเรียน)

ภาพกิจกรรมวันที่ 2 สิงหาคม 2560
เวลา 13.00 น. - 14.30 น. กองทัพภาคที่ 3 ชุดที่ 2
เข้ามาจัดกิจกรรมรณรงค์ปลุกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดิน
ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
โดยมีรองฯนภลัย เกลื่อนกระโทก
รองผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วยคณะครู
บุคลากร และนักเรียน ให้การต้อนรับ
และร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ณ หอประชุมโรงเรียน

ภาพกิจกรรม

วันที่ 27 กรกฎาคม 2560
นายพิพัฒน์ สายสอน ผู้อำนวยการโรงเรียน
เป็นประธานในพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ
โดยตอนเช้ามีกิจกรรมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 9 รูป
และตอนบ่ายมีกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ปลูกต้นไม้
และพัฒนาโรงเรียนเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

ภาพกิจกรรม


วันที่ 27 กรกฎาคม 2560
ตัวแทนคณะลูกเสือโรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม
ได้เข้าร่วมพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ
บดินทรเทพยวรางกูร ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ
เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา65 พรรษา
ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด

ภาพกิจกรรม

วันที่ 27 กรกฎาคม 2560
นายพิพัฒน์ สายสอน ผู้อำนวยการโรงเรียน
เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ
โครงการโรงเรียนสุจริต โดยโรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม เป็นแกนนำในการจัดกิจกรรม
เพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล
ในสถานศึกษา"ป้องกันการทุจริต"
ให้กับคณะกรรมการ ปปช.สพฐ.น้อย ให้กับโรงเรียนเครื่อข่ายโครงการโรงเรียนสุจริต

ภาพกิจกรรม

วันที่ 6 กรกฎาคม 2560
นายพิพัฒน์ สายสอน ผู้อำนวยการโรงเรียน
พร้อมด้วยผู้บริหาร คณะครู บุคลากร และนักเรียน
ร่วมกันถวายเทียนจำนำพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน
โดยระดับชั้น ม.ต้น ถวาย ณ วัดพระธาตุดอยกู่
ระดับชั้น ม. ปลาย ถวาย ณ วัดปทุมสราราม

ภาพกิจกรรม

วันที่ 2 กรกฎาคม 2560
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สมาคมศิษย์เก่า
ชมรมผู้ปกครองและครู นักเรียน
โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคมจัดทอดผ้าป่า
เพื่อสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์เครื่องดนตรีสากล
และลูกทุ่ง รวมทั้งปรับปรุงถนนทางเข้าโรงเรียน
โดยได้รับเกียรติจาก พลตรีเกษมสุข ตาคำ
ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๓ มาเป็นประธานพิธี
ภาพกิจกรรม

 

 

นายพิพัฒน์   สายสอน
 
 
 
   
 
 
 
AmazingCounters.com
 
 

 

 

 

 
 
Doisaket Wittayakom School 
Tel : (053) 104811 , 085-7220422 Fax : (053)496260 , E -Mail : dsk_school@hotmail.com 
Webmaster : doisaket.ac.th
 
}