โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม ยินดีต้อนรับ ..สู่โรงเรียนรางวัลพระราชทาน โรงเรียนในฝันสมบูรณ์แบบ  ศูนย์อาเซียนศึกษา และต้นแบบโรงเรียนสุจริต....ด้วยความยินดียิ่ง
 โล่โรงเรียนรางวัลพระราชทาน
3 ครั้งในรอบ 10 ปี
พ.ศ.2547 , 2552 , 2556


โรงเรียนรางวัลพระราชทาน
ประเภทมัธยมศึกษา ขนาดกลาง
ประจำปีการศึกษา 2547
ประจำปีการศึกษา 2552
ประจำปีการศึกษา 2556


โรงเรียนในฝันสมบูรณ์แบบ
อำเภอดอยสะเก็ด

 
 
 
 
 
 

 

.....................................................................................................................

แบบฟอร์ม ป.1,ป.2 ปีการศึกษา 2561

ป.1 แบบประเมินผลโครงการตามกิจกรรม      ป.2 แบบสรุปผลการประเมินงาน

.....................................................................................................................


แบบฟอร์มหลักสูตรสถานศึกษา ปีการศึกษา 2561

เเบบฟอร์มหลักสูตร        เอกสารประกอบการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา


หลักสูตร
วิชาพิเศษลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ลูกเสืออาสา กกต.
scouts 1 scouts 2 scouts 3 scouts 4 scouts 5


ฟอร์มเอกสารการประกันคุณภาพการเรียนรู้เพื่อพัฒนา
และยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

 

วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๙ น.
คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรและนักเรียน
โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม
จัดพิธีต้อนรับ ผอ. ดวงใจ ญาณโรจน์
ในโอกาสย้ายเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม โดยได้รับเกียรติจากหัวหน้าส่วนราชการ
ในอำเภอดอยสะเก็ด
ผู้อำนวยการสถานศึกษาในเขตสำนักงานพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔
และแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมแสดงความยินดี
ณ หอประชุมโรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม
อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

ภาพกิจกรรม

วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๑
นางดวงใจ ญาณโรจน์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมงานวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ
ประจำปี ๒๕๖๑ ณ หอประชุมโรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม
ทั้งนี้ภายในกิจกรรมมีการแสดง Science show
ของนักเรียนแต่ละระดับชั้น ,การแสดงแข่งขันเดินแบบในหัวข้อ “ชุดการแสดงออเจ้า”, การแข่งขันร้องเพลง
, การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์
, การแข่งขันจรวจขวดน้ำ ฯลฯ นอกจากนี้
ยังมีการจำหน่ายอาหาร “กาดมั่ว”
ของนักเรียน กิจกรรมที่จัดขึ้นในครั้งนี้สร้างความสนุกสนาน
และความรู้ให้กับนักเรียน ทำให้นักเรียนมีความกล้าแสดงออก
มีความคิดสร้างสรรค์

ภาพกิจกรรม

วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๑
คณะครู-นักเรียนร่วมพิธีมอบเข็มเชิดชูเกียรติและ
ใบประกาศเกียรติคุณต้นแบบคนดีศรีแผ่นดิน
และต้นแบบคนดีศรีเชียงใหม่ ประจำปี ๒๕๖๑
ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่

ภาพกิจกรรม

วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๕๙ น.
คณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรโรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม
รวมใจเป็นหนึ่ง ส่งผู้อำนวยการพิพัฒน์ สายสอน
ไปยังรั้วเหลืองดำ ในโอกาสที่ได้ย้ายไปปฏิบัติหน้าที่
ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนจอมทอง
โดยมีหัวหน้าส่วนราชการอำเภอดอยสะเก็ด
หัวหน้าส่วนราชการอำเภอจอมทอง
และคณะกรรมการสถานศึกษาของโรงเรียน
เข้าร่วมแสดงความยินดี ณ หอประชุมอินทนนท์
โรงเรียนจอมทอง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

ภาพกิจกรรม

วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๑
นายพิพัฒน์ สายสอน ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ณ หอประชุมโรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม

ภาพกิจกรรม

วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๑
คณะครูและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมกับชุมชน
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
กิจกรรมการเรียนรู้เท่าทัน IT และการใช้สมาร์ทโฟน
มารยาทในสังคมกับกาพัฒนาตนเอง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๑ ณ เทศบาลตำบลป่าป้อง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

ภาพกิจกรรม

วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๑
นายพิพัฒน์ สายสอน ผู้อำนวยการโรงเรียน
ได้เปิดพิธีการประชุมเชิงปฏิบัติการ
โครงการเสริมสร้าง คุณธรรมจริยธรรม
และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา
(การป้องกันการทุจริต) โรงเรียนสุจริต
ณ หอประชุมโรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม

ภาพกิจกรรม

๒๘ กรกฏาคม ๒๕๖๑
นายพิพัฒน์ สายสอน ผู้อำนวยการโรงเรียน
พร้อมด้วยผู้บริหาร คณะครูและบุคลากร
นักศึกษาวิชาทหารจิตอาสา จำนวน ๒๕ นาย
ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๖ พรรษา
และร่วมพิธีทำบุญตักบาตร
พระสงฆ์และสามเณร จำนวน ๖๖ รูป
ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

ภาพกิจกรรม

๒๖ กรกฏาคม ๒๕๖๑
โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม
จัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๖ พรรษา
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ
บดินทรเทพยวรางกูร
ณ หอประชุมโรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม

ภาพกิจกรรม

วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑
นายพิพัฒน์ สายสอน ผู้อำนวยการโรงเรียน
พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ ผู้บริหารและคณะครู
ได้ร่วมกันต้อนรับศึกษานิเทศก์ จาก สพม.34
ที่ให้เกียรติเข้ามานิเทศ ติดตาม กระบวนการบริหารจัดการ
กระบวนการเรียนการสอน
และแผนงานโครงการตามนโยบาย
ณ ห้องมินิเธียเตอร์ โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม

ภาพกิจกรรม

 


นางดวงใจ   ญาณโรจน์

 
 
 
   
 
 
 
AmazingCounters.com
 
 

 

 

 

 
 
Doisaket Wittayakom School 
Tel : (053)496260 , 085-7220422 Fax : (053)496260 , E -Mail : dsk_school@hotmail.com 
Webmaster : doisaket.ac.th
 
}