โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม ยินดีต้อนรับ ..สู่โรงเรียนรางวัลพระราชทาน โรงเรียนในฝันสมบูรณ์แบบ  ศูนย์อาเซียนศึกษา และต้นแบบโรงเรียนสุจริต....ด้วยความยินดียิ่ง
 โล่โรงเรียนรางวัลพระราชทาน
3 ครั้งในรอบ 10 ปี
พ.ศ.2547 , 2552 , 2556


โรงเรียนรางวัลพระราชทาน
ประเภทมัธยมศึกษา ขนาดกลาง
ประจำปีการศึกษา 2547
ประจำปีการศึกษา 2552
ประจำปีการศึกษา 2556


โรงเรียนในฝันสมบูรณ์แบบ
อำเภอดอยสะเก็ด

 
 
 
 
 
 

 

.....................................................................................................................

แบบฟอร์ม ป.1,ป.2 ปีการศึกษา 2561

ป.1 แบบประเมินผลโครงการตามกิจกรรม      ป.2 แบบสรุปผลการประเมินงาน

.....................................................................................................................


แบบฟอร์มหลักสูตรสถานศึกษา ปีการศึกษา 2561

เเบบฟอร์มหลักสูตร        เอกสารประกอบการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา


หลักสูตร
วิชาพิเศษลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ลูกเสืออาสา กกต.
scouts 1 scouts 2 scouts 3 scouts 4 scouts 5


ฟอร์มเอกสารการประกันคุณภาพการเรียนรู้เพื่อพัฒนา
และยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

 

 

.ขออภัยกำลังอยู่ในขั้นตอนในการดำเนินการปรับปรุงระบบ .

ท่านสามารถเข้าดูกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนได้ทาง facebook ของโรงเรียน.

.

www.facebook.com/doisaketwittayakom.doiku. .

.

.

. .

.

.

. .

.

.

. .

.

.

 


นางดวงใจ   ญาณโรจน์

 
 
 
   
 
 
 
AmazingCounters.com
 
 

 

 

 

 
 
Doisaket Wittayakom School 
Tel : (053)496260 , 085-7220422 Fax : (053)496260 , E -Mail : dsk_school@hotmail.com 
Webmaster : doisaket.ac.th
 
}