โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม ยินดีต้อนรับ ..สู่โรงเรียนรางวัลพระราชทาน โรงเรียนในฝันสมบูรณ์แบบ  ศูนย์อาเซียนศึกษา และต้นแบบโรงเรียนสุจริต....ด้วยความยินดียิ่ง
 

SAR ปีการศึกษา 2560


ห้องสมุด
โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคมโล่โรงเรียนรางวัลพระราชทาน
3 ครั้งในรอบ 10 ปี
พ.ศ.2547 , 2552 , 2556


โรงเรียนรางวัลพระราชทาน
ประเภทมัธยมศึกษา ขนาดกลาง
ประจำปีการศึกษา 2547
ประจำปีการศึกษา 2552
ประจำปีการศึกษา 2556


โรงเรียนในฝันสมบูรณ์แบบ
อำเภอดอยสะเก็ด

 
 
 
 
 
 

 

 


แบบฟอร์มหลักสูตรสถานศึกษา ปีการศึกษา 2561

เเบบฟอร์มหลักสูตร        เอกสารประกอบการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา


หลักสูตร
วิชาพิเศษลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ลูกเสืออาสา กกต.
scouts 1 scouts 2 scouts 3 scouts 4 scouts 5


ฟอร์มเอกสารการประกันคุณภาพการเรียนรู้เพื่อพัฒนา
และยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

 

๒๖ กรกฏาคม ๒๕๖๑
โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคมร่วมจัดกิจกรรม
ถวายเทียนจำนำพรรษา และผ้าอาบน้ำฝน
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
ณ วัดปทุมสราราม (วัดหนองบัว)
ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

ภาพกิจกรรม

๒๖ กรกฏาคม ๒๕๖๑
นายพิพัฒน์ สายสอน ผู้อำนวยการโรงเรียน
ได้เปิดกิจกรรมวันรำลึกสุนทรภู่
“เชิดชูครูกลอนสุนทรภู่ วันภาษาไทยแห่งชาติ
และสัปดาห์ห้องสมุด”
ณ หอประชุมโรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม

ภาพกิจกรรม

๒๖ กรกฏาคม ๒๕๖๑
โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม
จัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๖ พรรษา
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ
บดินทรเทพยวรางกูร
ณ หอประชุมโรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม

ภาพกิจกรรม

วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑
นายพิพัฒน์ สายสอน ผู้อำนวยการโรงเรียน
พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ ผู้บริหารและคณะครู
ได้ร่วมกันต้อนรับศึกษานิเทศก์ จาก สพม.34
ที่ให้เกียรติเข้ามานิเทศ ติดตาม กระบวนการบริหารจัดการ
กระบวนการเรียนการสอน
และแผนงานโครงการตามนโยบาย
ณ ห้องมินิเธียเตอร์ โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม

ภาพกิจกรรม

วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑
โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม จัดพิธีทำบุญ
เนื่องในวันสถาปนาโรงเรียน ครบรอบ ๔๕ ปี
และพิธีทำบุญทอดผ้าป่า เพื่อสมทบทุน
พัฒนาสื่อเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนให้กับนักเรียน

ภาพกิจกรรม

วันที่ 14 กรกฏาคม 2561
นายพิพัฒน์ สายสอน ผู้อำนวยการโรงเรียน
ได้เปิดพิธีการประชุมผู้ปกครองนักเรียน
ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2561

ภาพกิจกรรม

วันที่ 6 กรกฏาคม 2561
นายพิพัฒน์ สายสอน ผู้อำนวยการโรงเรียน
พร้อมด้วยผู้บริหารและคณะครู
ได้ร่วมกันต้อนรับคณะศึกษาดูงาน
จากโรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ
จังหวัดแม่ฮ่องสอน ในโอกาศเข้ามาศึกษาดูงาน
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ภาพกิจกรรม

วันที่ 28 มิถุนายน 2561
นายพิพัฒน์ สายสอน ผู้อำนวยการโรงเรียน
เป็นประธานในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม
เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ
ในวันที่ 1 กรกฏาคม ประจำปีการศึกษา 2561

ภาพกิจกรรม

วันที่ 28 มิถุนายน 2561
นายพิพัฒน์ สายสอน ผู้อำนวยการโรงเรียน
เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก
ประจำปีการศึกษา 2561 ภายใต้โครงการ
"ไทยนิยม ยั่งยืน ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด"
และได้นำคณะครู นักเรียนและบุคลากร
ร่วมลงนามข้อตกลงและกล่าวคำปฏิญาณตน
ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติด

ภาพกิจกรรม

วันที่ 15 มิถุนายน 2561
คณะครูและนักเรียนโรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคมเข้าร่วมกิจกรรมในโครงการปลูกป่าสร้างฝาย
ถวายในหลวง “เยาวชน จิตอาสา ประชารัฐร่วมใจ
ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน” จัดขึ้นโดย
เทศบาลตำบลเชิงดอย ณ วัดป่าศาลาปางสัก (วัดหลวงตา) ตำบลเชิงดอย
อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

ภาพกิจกรรม

วันที่ 14 มิถุนายน 2561
นายพิพัฒน์ สายสอนผู้อำนวยการโรงเรียน
เป็นประธานในพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561
และได้ให้มอบเกียรติบัตร
ให้แก่นักเรียนที่เรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์
ณ หอประชุมโรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม

ภาพกิจกรรมวันที่ 13 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น.
โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม นำโดย
นายพิพัฒน์ สายสอน ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วย
คณะผู้บริหาร คณะครูบุคลากรและนักเรียน
ร่วมกับสถานีตำรวจภูธรอำเภอดอยสะเก็ด
จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันการเล่นพนันฟุตบอล
ในสถานศึกษาเพื่อเฝ้าระวังป้องกันและแก้ไขปัญหา
การเล่นพนันฟุตบอลในสถานศึกษา
ณ สถานีตำรวจภูธรอำเภอดอยสะเก็ด
จังหวัดเชียงใหม่

ภาพกิจกรรม

วันที่ 12 มิถุนายน 2561
นายพิพัฒน์ สายสอน
ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยผู้บริหารคณะครูและบุคลากร ร่วมวางพวงหรีด และร่วมเคารพศพ
คุณแม่แสงเดือน สุยะวา
ณ สุสานบ้านโพธิ์ทองเจริญ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม

ภาพกิจกรรมวันที่ 30 พฤษภาคม 2561
นายพิพัฒน์ สายสอน ผู้อำนวยการโรงเรียน
พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ ผู้บริหาร และคณะครู
ให้การต้อนรับนายเจดีย์ เดชพันธ์ รอง ผอ. สพม.34
และนางสาววราภรณ์ อนุวรรัตน์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษในการออกนิเทศติดตามการเตรียม
ความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
ณ ห้องอเนกประสงค์ โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม

ภาพกิจกรรม

 

 

 

นายพิพัฒน์   สายสอน
 
 
 
   
 
 
 
AmazingCounters.com
 
 

 

 

 

 
 
Doisaket Wittayakom School 
Tel : (053)496260 , 085-7220422 Fax : (053)496260 , E -Mail : dsk_school@hotmail.com 
Webmaster : doisaket.ac.th
 
}