พิธีมอบเข็มเชิดชูเกียรติและใบประกาศเกียรติคุณต้นแบบคนดีศรีแผ่นดินและต้นแบบคนดีศรีเชียงใหม่ ประจำปี 2561

       
Wave
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
S__109215792
800 X 533
82 KB
S__109215794
800 X 600
85 KB
S__109215797
800 X 600
85 KB
S__109215800
800 X 600
84 KB
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
S__109215810
800 X 450
71 KB
S__109215795
600 X 800
87 KB
S__109215796
600 X 800
76 KB
S__109215805
800 X 450
75 KB
       
Wave