พิธีทำบุญทอดผ้าป่า และทำบุญเนื่องในวันสถาปนาโรงเรียนครบรอบ 45 ปี


    [Next] [Last]
 
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
IMG_2769
800 X 449
91 KB
IMG_2995
800 X 449
73 KB
IMG_3036
800 X 449
98 KB
IMG_3211
800 X 449
76 KB
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
IMG_3239
800 X 449
83 KB
IMG_2761
800 X 449
51 KB
IMG_2766
800 X 449
58 KB
IMG_2774
800 X 449
82 KB
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
IMG_2776
800 X 449
84 KB
IMG_2778
800 X 449
92 KB
IMG_2780
800 X 449
89 KB
IMG_2784
800 X 449
88 KB
 
    [Next] [Last]