กิจกรรมถวายเทียนจำนำพรรษา และผ้าอาบน้ำฝน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

 

 

 
 
    [Next] [Last]
 

Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
IMG_4537
800 X 449
84 KB
IMG_4608
800 X 449
86 KB
IMG_4638
800 X 449
79 KB
IMG_4665
800 X 449
71 KB
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
IMG_4710
800 X 449
89 KB
IMG_4468
800 X 449
82 KB
IMG_4469
800 X 449
93 KB
IMG_4472
800 X 449
88 KB
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
IMG_4474
800 X 449
88 KB
IMG_4476
800 X 449
88 KB
IMG_4478
800 X 449
74 KB
IMG_4479
800 X 449
77 KB