พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๖ พรรษา


Click to enlarge
IMG_3953
800 X 449
130 KB
Click to enlarge
IMG_3958
800 X 449
103 KB
Click to enlarge
IMG_3963
800 X 449
75 KB
Click to enlarge
IMG_3987
800 X 449
110 KB
Click to enlarge
IMG_3998
800 X 449
92 KB
Click to enlarge
IMG_3940
800 X 449
101 KB