โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม ยินดีต้อนรับ ..สู่โรงเรียนรางวัลพระราชทาน โรงเรียนในฝันสมบูรณ์แบบ  ศูนย์อาเซียนศึกษา และต้นแบบโรงเรียนสุจริต....ด้วยความยินดียิ่ง

รายงานการควบคุมภายใน

ตัวอย่างการจัดทำแบบรายงานการควบคุมภายในของกลุ่มบริหาร
แนวทางการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน
แบบรายงานควบคุมภายในของกลุ่มบริหาร
หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังและหลักปฏิบัติการควบคุมภายใน

 

 

 

 

Doisaket Wittayakom School 
Tel : (053) 104811 , 085-7220422 Fax : (053)496260 , E -Mail : dsk_school@hotmail.com 
Webmaster : doisaket.ac.th