โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม ยินดีต้อนรับ ..สู่โรงเรียนรางวัลพระราชทาน โรงเรียนในฝันสมบูรณ์แบบ  ศูนย์อาเซียนศึกษา และต้นแบบโรงเรียนสุจริต....ด้วยความยินดียิ่ง

แบบฟอร์มการรายงานผลการดำเนินงานตามจุดเน้นปีงบประมาณ 2562

รวมจุดเน้น1-15 (ไฟล์ทั้งหมดอัดซิป .RAR)
จุดเน้นที่-1
จุดเน้นที่-2
จุดเน้นที่-3
จุดเน้นที่-4
จุดเน้นที่-5
จุดเน้นที่-6
จุดเน้นที่-7
จุดเน้นที่-8
จุดเน้นที่-9
จุดเน้นที่-10
จุดเน้นที่-11
จุดเน้นที่-12
จุดเน้นที่-13
จุดเน้นที่-14
จุดเน้นที่-15

 

 

Doisaket Wittayakom School 
Tel : (053)496260 , Fax : (053)496260 , E -Mail : dsk_school@hotmail.com ,  FB : Doisaketwittayakom Doiku
Webmaster : doisaket.ac.th