โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม ยินดีต้อนรับ ..สู่โรงเรียนรางวัลพระราชทาน โรงเรียนในฝันสมบูรณ์แบบ  ศูนย์อาเซียนศึกษา และต้นแบบโรงเรียนสุจริต....ด้วยความยินดียิ่ง

แบบฟอร์มบันทึกขออนุมัติใช้แผนการจัดการเรียนรู้ และแบบฟอร์มโครงการจัดการเรียนรู้ ปีการศึกษา2562

โหลดแบบบันทึกขออนุมัติใช้แผนการจัดการเรียนรู้
โหลดแบบฟอร์มโครงการจัดการเรียนรู้

 

 

Doisaket Wittayakom School 
Tel : (053)496260 , Fax : (053)496260 , E -Mail : dsk_school@hotmail.com ,  FB : Doisaketwittayakom Doiku
Webmaster : doisaket.ac.th