โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม ยินดีต้อนรับ ..สู่โรงเรียนรางวัลพระราชทาน โรงเรียนในฝันสมบูรณ์แบบ  ศูนย์อาเซียนศึกษา และต้นแบบโรงเรียนสุจริต....ด้วยความยินดียิ่ง
   
 

นายอานนท์  ขัตติ 
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
     

     
นางศรีประกาย  สุขปาเรียน 
ครูชำนาญการ
นางไพลิน  เสียงเพลิน 
ครูชำนาญการพิเศษ
นายอุดมทรัพย์ อุษา
ครูชำนาญการ
     

นางสาวเจนจิรา  วงศ์สิงห์แก้ว 
ครู คศ.1
 

นางสาวพิชญารัตน์  ปัญญา
ครู คศ.1

   
 
Doisaket Wittayakom School 
Tel : (053) 104811 , 085-7220422 Fax : (053)496260 , E -Mail : dsk_school@hotmail.com 
Webmaster : doisaket.ac.th