นางกาญจนา  ปัจฉิม 
ครูชำนาญการ
นางพรพิมล พวงย้อยแก้ว
ครูชำนาญการพิเศษ
นางชนกนาถ   เขียวตา
ครูชำนาญการ

นางสาวเบญจมาศ จอมนงค์
ครูชำนาญการ

 

นางสาวอภิรยา  แก้วสาร
ครูคศ.1

 

Mr.Robert  Peter  Faber 
ครูอัตราจ้าง (ภาษาอังกฤษ)

 

 
นางสาวกมลรัตน์ ตันแก้ว
ครูผู้ช่วย (ภาษาเกาหลี)
นายอภิรักษ์  มณีขัติย์
ครูผู้ช่วย (ภาษาญี่ปุน)
โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม ยินดีต้อนรับ ..สู่โรงเรียนรางวัลพระราชทาน โรงเรียนในฝันสมบูรณ์แบบ  ศูนย์อาเซียนศึกษา และต้นแบบโรงเรียนสุจริต....ด้วยความยินดียิ่ง
   
     

นางสิรินทร์  สังประกุล
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
     
     


 
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Doisaket Wittayakom School 
Tel : (053) 104811 , 085-7220422 Fax : (053)496260 , E -Mail : dsk_school@hotmail.com 
Webmaster : doisaket.ac.th