โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม ยินดีต้อนรับ ..สู่โรงเรียนรางวัลพระราชทาน โรงเรียนในฝันสมบูรณ์แบบ  ศูนย์อาเซียนศึกษา และต้นแบบโรงเรียนสุจริต....ด้วยความยินดียิ่ง
   
     


นางมาลี  โรจนวรานนท์ 
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย


นายธพรชัย มาร์ช
ครูชำนาญการ

 


นางเพียงฤทัย  ไทยกรณ์
ครูคศ.1

นายชยันต์  จันทร์สุคนธ์
ครูผู้ทรงคุณค่า

 

   
 

 

 

 
Doisaket Wittayakom School 
Tel : (053) 104811 , 085-7220422 Fax : (053)496260 , E -Mail : dsk_school@hotmail.com 
Webmaster : doisaket.ac.th