โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม ยินดีต้อนรับ ..สู่โรงเรียนรางวัลพระราชทาน โรงเรียนในฝันสมบูรณ์แบบ  ศูนย์อาเซียนศึกษา และต้นแบบโรงเรียนสุจริต....ด้วยความยินดียิ่ง
   
     

นางสาคร  ผลอินทร์  
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
     
     


นางกิตติยาพร  เสนวรรณะ 
ครูชำนาญการพิเศษ
นางนภัสสร ยะมโน
ครูชำนาญการ
 
นายราชวัตร  แสงศรีจันทร์
ครูอัตราจ้าง
  นางสาวกฤตพร ตาอินต๊ะ
ครูอัตราจ้าง

 
 
   
 
Doisaket Wittayakom School 
Tel : (053) 104811 , 085-7220422 Fax : (053)496260 , E -Mail : dsk_school@hotmail.com 
Webmaster : doisaket.ac.th