นายนวรัฐ นรินทร
ครูคศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา
นายควงชัย  วรรณเลิศ 
ครูชำนาญการพิเศษ
นางอุไรวรรณ  เพ็ชรณสังกุล 
ครูชำนาญการ
นายวันชัย อมรใฝ่ประไพ 
ครูอัตราจ้าง
โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม ยินดีต้อนรับ ..สู่โรงเรียนรางวัลพระราชทาน โรงเรียนในฝันสมบูรณ์แบบ  ศูนย์อาเซียนศึกษา และต้นแบบโรงเรียนสุจริต....ด้วยความยินดียิ่ง
   

 

 

 

     


 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 
Doisaket Wittayakom School 
Tel : (053) 104811 , 085-7220422 Fax : (053)496260 , E -Mail : dsk_school@hotmail.com 
Webmaster : doisaket.ac.th