โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม ยินดีต้อนรับ ..สู่โรงเรียนรางวัลพระราชทาน โรงเรียนในฝันสมบูรณ์แบบ  ศูนย์อาเซียนศึกษา และต้นแบบโรงเรียนสุจริต....ด้วยความยินดียิ่ง
 
 
 
ภาพกิจกรรมปีการศึกษา 2560
อบรมค่ายคุณธรรมจริยธรรม กิจกรรมสานสัมพันธ์เขียว-ขาว
พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2560 ประชุมผู้ปกครองชั้นเรียนครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2560
วันสุนทรภู่ สัปดาห์ห้องสมุด และวันต่อต้านยาเสพติดโลก อบรมนักเรียนแกนนโครงการต่อต้านยาเสพติด
พิธีทบทวนคำปฏิญาณตน และสวนสนาม กิจกรรมโครงการ Cooking On Tour
ทำบุญทอดผ้าป่า ถวายเทียนพรรษา
พิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
โครงการโรงเรียนสุจริต
พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม
เฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ 10
กิจกรรมรณรงค์ปลุกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดิน
พิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือ
โครงการ TOT Young Club ประจำปี 2560
เยาวชนต่อต้านเพื่อเอาชนะยาเสพติด
ASEAN DAY นิเทศ กำกับ ติดตามโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
และโรงเรียนต้นแบบด้านมาตรฐานสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
กตัญญุตาคารวะ อบรมนักเรียนแกนนำธรรมาภิบาล ประจำปี 2560
ปลูกดอกดาวเรือง ประชุมผู้ปกครองนักเรียน
ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560
วันปิยมหาราช จิตอาสาเฉพาะกิจ พิธีถวายดอกไม้จันทน์
รำสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พิธีถวายดอกไม้จันทน์ พระราชพิธีถวายพระเพลิง
พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
อบรมแกนนำนักเรียน
เรื่อง วินัยและความเป็นระเบียบเรียบร้อย
และการปรับพฤติกรรมวัยรุ่น
"สืบชะตาหลวง บวงสรวงพญานาค"
โครงการฝึกอบรมเยาวชนขับขี่ปลอดภัย
เสริมสร้างวินัยจราจร และการป้องกันอุบัติภัยในโรงเรียน
ผู้อำนวยการ สพม.เขต 34 ติดตามการขับเคลื่อนนโยบาย
การดำเนินงานของโรงเรียน
การอบรมกิจกรรม Logbook  ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ "เข้าวัด ปฏิบัติธรรม"
พิธีถวายราชสดุดี
พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6
ประจำปี 2560
คุณครูกาญจนา พิชยศ จาก รั้วเขียว-ขาว  สู่ รั้วฟ้า-ขาว
ชมรมคนรักในหลวง จังหวัดเชียงใหม่ โครงการ "ก้าวคนละก้าว"
กิจกรรมวันคริสต์มาส ประจำปี 2560 กฐินวัดพระธาตุดอยกู่
กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ยี่เป็ง'60
ทัศนศึกษาห้วยฮ่องไคร้ เขียว-ขาว เกมส์
   2     3    4      6

เข้าค่ายลูกเสือ
1              3

วันครู'61
คุณครูพรพิมล  บุญโคตร รับรางวัล "คุรุสภา เหรียญทองคำ
คุรุสภาสดุดี" ประจำปี 2560
คุณครูพรพิมล  บุญโคตร แถลงข่าวการจัดงานวันครูครั้ง ที่ 62
ในนามครูที่ได้รับรางวัล คุรุสภา
ระดับดีเด่น เหรียญทองคำ"คุรุสภาสดุดี"
วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561
ณ เทศบาลตำบลเชิงดอย (หนองบัวพระเจ้าหลวง)
"ด.ว. ก้าวไกล สู่วิถีไทย 4.0"
วันเกียรติยศ'60 วันอำลาสถาบัน'60
อบรมเตรียมความพร้อมบุคลากรครู
ในการพัฒนาหลักสูตร ปีการศึกษา 2561
ประเมินการพัฒนาคุณภาพการศึกษา (15 จุดเน้น)
ประจำปีงบประมาณ 2560

ภาพกิจกรรมปีการศึกษา 2561
กิจกรรมสานสัมพันธ์เขียว-ขาว กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ
สพม.34 นิเทศติดตามเปืดภาคเรียน กิจกรรมสร้ามสร้างพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย
งานฌาปนกิจคุณแม่แสงเดือน สุยะวา กิจกรรมรณรงค์ป้องกันการเล่นพนันฟุตบอลในสถานศึกษา
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 โครงการปลูกป่าสร้างฝายถวายในหลวง
กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปีการศึกษา 2561 พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2561
พิธีทำบุญทอดผ้าป่า และทำบุญเนื่องในวันสถาปนาโรงเรียนครบรอบ 45 ปี ต้อนรับคณะศึกษานิเทศก์ การติดตามกระบวนการบริหารจัดการ จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34
พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
๖๖ พรรษา
วันรำลึกสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
กิจกรรมถวายเทียนจำนำพรรษา และผ้าอาบน้ำฝน
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Doisaket Wittayakom School 
Tel : (053) 104811 , 085-7220422 Fax : (053)496260 , E -Mail : dsk_school@hotmail.com 
Webmaster : doisaket.ac.th