โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม ยินดีต้อนรับ ..สู่โรงเรียนรางวัลพระราชทาน โรงเรียนในฝันสมบูรณ์แบบ  ศูนย์อาเซียนศึกษา และต้นแบบโรงเรียนสุจริต....ด้วยความยินดียิ่ง
   
 
 
ชื่อสถานศึกษา (ไทย) : ดอยสะเก็ดวิทยาคม
ชื่อสถานศึกษา (อังกฤษ) : DOISAKET WITTHAYAKHOM
ที่อยู่ : 20 หมู่ที่ 1 บ้านแม่ดอกแดง
ตำบล : เชิงดอย
อำเภอ : ดอยสะเก็ด
จังหวัด : เชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์ : 50220
โทรศัพท์ : (053) 496260
โทรสาร : (053) 496260
ระดับที่เปิดสอน : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6
วัน-เดือน-ปี ที่ก่อตั้ง : 16 พฤษภาคม 2516
อีเมล์ : dsk_school@hotmail.com
เว็บไซต์ : http://doisaket.ac.th
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา : สพม.34
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : เทศบาลตำบลเชิงดอย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ : 4.0 กม.
 
 

   
 
Doisaket Witthayakhom School
โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม 20 หมู่ที่ 1 ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 50220
Tel : (053)496260 , Fax : (053)496260 , E -Mail : dsk_school@hotmail.com ,  FB : งานประชาสัมพันธ์ รร.ดอยสะเก็ดวิทยาคม
Webmaster : doisaket.ac.th