โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม ยินดีต้อนรับ ..สู่โรงเรียนรางวัลพระราชทาน โรงเรียนในฝันสมบูรณ์แบบ  ศูนย์อาเซียนศึกษา และต้นแบบโรงเรียนสุจริต....ด้วยความยินดียิ่ง
   
 
 
เพลง มาร์ช ด.ว.

คำร้อง   รองฯ รัชนีย์ นิรุตติพงษ์
ทำนอง     คุณครูฉวี พานคำดาว

ด.ว. เป็นแหล่งวิชาการ
เป็นสถานมีรักความเข้าใจ
รวมพลังเสริมสร้างวินัย
รวมดวงใจทุกดวงเป็นดวงเดียว
เขียว ขาว กลมเกลียวและมุ่งมั่น
เราขยันมีมานะและอดทน
มีปัญญาส่องทางนำตน
เฝ้าฝึกฝนเพื่อตนจะก้าวไกล
ดอยกู่ สัญลักษณ์ควรเทิดไว้
ความภูมิใจในเกียรติในศักดิ์ศรี
ขอธำรงรักษาไว้เหนือปฐพี
ถิ่นความดีดอยสะเก็ดวิทยาคม
   
 
Doisaket Wittayakom School 
Tel : (053) 104811 , 085-7220422 Fax : (053)496260 , E -Mail : dsk_school@hotmail.com 
Webmaster : doisaket.ac.th