โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม ยินดีต้อนรับ ..สู่โรงเรียนรางวัลพระราชทาน โรงเรียนในฝันสมบูรณ์แบบ  ศูนย์อาเซียนศึกษา และต้นแบบโรงเรียนสุจริต....ด้วยความยินดียิ่ง
   
 
 
ขอแสดงความยินดีกับ นางพรพิมล พวงย้อยแก้ว ข้าราชการครู กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) ที่ได้รับรางวัลต้นแบบคนดีศรีแผ่นดิน ประจำปี 2563
 

ขอแสดงความยินดีกับคุณครู บุคลากรและนักเรียน ที่ได้รับรางวัลคนดีศรีเชียงใหม่ ประจำปี 2563

1.นางชนกนาถ เขียวตา ข้าราชการครู
2.นางวันเพ็ญ ชัยมงคล ข้าราชการครู
3. Mr.Robert Peter Faber ครูอัตราจ้าง
4.ว่าที่ ร.ต.กฤษดา อินต๊ะแสน ครูอัตรจ้าง
5.นายอำนาจ กันทะวงศ์ ลูกจ้างประจำ
6.นายวัฒนา ทองอิทร์ฟ้า พนักงานขับรถ
7.เด็กหญิงกัญญารัตน์ คิวยะ นักเรียนชั้น ม.3/1
8.เด็กหญิงศนิชา อัศวาภรณ์ นักเรียนชั้น ม.3/1
9.เด็กหญิงชฎารินทร์ ลางแขก นักเรียนชั้น ม.3/2
10.เด็กหญิงเพ็ญพิชชา สะอาดล้วน นักเรียนชั้น ม.3/3
11.นางสาวณัฐริกา ทาอินทร์ นักเรียนชั้น ม.6/1
12.นายธวัชชัย ต๋าคำ นักเรียนชั้น ม.6/2
13.นายเกริกพล สุทา นักเรียนชั้น ม.6/3
14.นายวาคิม แฝงสีพล นักเรียนชั้น ม.6/3
15.นางสาวกัญญาณัฐ เซงจา นักเรียนชั้น ม.6/4

 
 
 
 
 
 
 
   
 
Doisaket Witthayakhom School
โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม 20 หมู่ที่ 1 ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 50220
Tel : (053)496260 , Fax : (053)496260 , E -Mail : dsk_school@hotmail.com ,  FB : งานประชาสัมพันธ์ รร.ดอยสะเก็ดวิทยาคม
Webmaster : doisaket.ac.th