โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม ยินดีต้อนรับ ..สู่โรงเรียนรางวัลพระราชทาน โรงเรียนในฝันสมบูรณ์แบบ  ศูนย์อาเซียนศึกษา และต้นแบบโรงเรียนสุจริต....ด้วยความยินดียิ่ง
   
 
   
   
นายวศิลป์ สิทธิปัญญา
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 
นักเรียนรางวัลพระราชทาน ประจำปี 2554
นางสาวธัญญารัตน์ ยศยิ่ง
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 
เยาวชนดีเด่นแห่งชาติ สาขาอาชีพ ประจำปี 2555 
   
   
นางสาววรรณิดา ใจแก้ว 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1
เด็กและเยาวชนดีเด่น
เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี2556 
นางสาวสิรินทรา แสงสกาวรัตน์ 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1
เยาวชนที่สร้างชื่อเสียงแก่ประเทศชาติ 
เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2556
   
 
   
นางสาวแอน อินจันทร์
นางสาวศุภมาศ ไทยใจอุ่น
นางสาวรัชญา กาทู 
เยาวชนนดีเด่นด้านวิชาการ 
กลุ่มเยาวชนสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อสุขภาพ
ประจำปี 2555
 
 
   
 
Doisaket Wittayakom School 
Tel : (053) 104811 , 085-7220422 Fax : (053)496260 , E -Mail : dsk_school@hotmail.com 
Webmaster : doisaket.ac.th