ชื่อวิทยาศาสตร์  : IrvingiamalayanaOliv.ex A. w. Benn.
ชื่อวงศ์ : Irvingiaceae
ชื่อสามัญ  : กระบก
บริเวณที่พบ :
หลังอาคารวิทยาศาสตร์
ชื่ออื่นๆ : : กะบก จะบก ตระบก ( ภาคกลาง) จำเมาะ (เขมร)ชะอัง (ชอง-ตราด) บก หมากบก (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) มะมื่น มื่น (ภาคเหนือ) มะลื่นหมักลื่น(สุโขทัย นครราชสีมา) หลักกาย (ส่วย-สุรินทร์)
ลักษณะพิเศษของพืช :ไม้ยืนต้น
ลักษณะทั่วไป : เป็นไม้ต้นขนาดกลาง-ขนาดใหญ่ สูง 10 –30 เมตรผลัดใบใช้ช่วงสั้นจะแตกใหม่ในเวลารวดเร็ว ลำต้นเปลาตรง โคนมักเป็นพูพอนเปลือกสีเทาแกมน้ำตาล ค่อนข้างเรียบหรือแตกเป็นสะเก็ด

ต้นไม้ประจำโรงเรียน
สรุปลักษณะและข้อมูลพรรณไม้
ชื่อพรรณไม้  มะมื่น , กระบก     รหัสพรรณไม้   7-50220-005-001