พิธีทำบุญตักบาตรเพื่อน้อมอุทิศถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหารา

วันจันทร์ ที่ ๑๒ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๓ โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม นำโดยนางดวงใจ ญาณโรจน์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา ครู บุคลากร และนักเรียน ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเพื่อน้อมอุทิศถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ๑๓ ตุลาคม ณ หอประชุมโรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม