โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช ณ ที่ว่าการอำเภอดอยสะเก็ด

วันศุกร์ ที่ ๒๓ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๓ โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม นำโดย นางดวงใจ ญาณโรจน์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา ครู บุคลากร และนักเรียน ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช ณ ที่ว่าการอำเภอดอยสะเก็ด