ขอแสดงความยินดีกับ คุณครูอภิรยา แก้วสาร ในโอกาสที่ได้ย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน ณ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ

วันจันทร์ ที่ ๑๖ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๓ โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม ขอแสดงความยินดีกับ คุณครูอภิรยา แก้วสาร กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ในโอกาสที่ได้ย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน ณ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ โดยมีผู้บริหาร และคณะครู โรงเเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม ร่วมแสดงความยินดี