กิจกรรม"D.S.K. INNOVATION SKILLS OF LIFE" นวัตกรรมการเรียนรู้สู่ทักษะชีวิต ณ หอประชุมโรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม

โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคมได้จัดงาน "D.S.K. INNOVATION SKILLS OF LIFE" นวัตกรรมการเรียนรู้สู่ทักษะชีวิต โดยมีนายเจดีย์ เดชพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน ในงานมีการนำเสนอผลงานนักเรียน ภายใต้อัตลักษณ์ของโรงเรียน คือ "๑ นวัตกร ๑ นวัตกรรม" ณ หอประชุมโรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม