มอบเงินช่วยเหลือให้นักเรียนและลงพื้นที่เยี่ยมและให้ความมอบเงินช่วยเหลือ เนื่องจากประสบเหตุอัคคีภัยไฟไหม้บ้านที่พักอาศัย

วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๔ นางดวงใจ ญาณโรจน์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา และรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ลงพื้นที่เยี่ยมและให้ความมอบเงินช่วยเหลือ นางสาวจิราพร หมื่นคำ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และเด็กหญิงจีรนันท์ หมื่นคำ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม เนื่องจากประสบเหตุอัคคีภัยไฟไหม้บ้านที่พักอาศัย ณ บ้านเลขที่ 405 ชุมชนลาหลู่ หมู่บ้านแม่ดอกแดง หมู่ที่ 1 ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ และได้รายงานข้อมูลให้ นางสาววิไลวรรณ ยะสินธ์ รอง ผอ.สพม.เชียใหม่ พร้อมด้วย นายกิตินันท์ อินทรกำแหง นิติกรชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทราบ