9 มิถุนายน 2565 กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่ 9 มิถุนายน 2565 โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม จัดกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565