พิธีส่งมอบตำแหน่งให้กับคณะกรรมการสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่ 20 มิถุนายน 2565 งานสภานักเรียน กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม จัดพิธีส่งมอบตำแหน่งให้กับคณะกรรมการสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีผู้อำนวยการปุญญิศา สมมิตร เป็นประธานการส่งมอบ และมอบเกียรติบัตรแก่สภานักเรียนปีการศึกษา 2564