เพลงประจำโรงเรียน

เพลง มาร์ช ด.ว.
                                                                        คำร้อง   รองฯ รัชนีย์ นิรุตติพงษ์
                                                                        ทำนอง     คุณครูฉวี พานคำดาว
 
ด.ว. เป็นแหล่งวิชาการ
เป็นสถานมีรักความเข้าใจ
รวมพลังเสริมสร้างวินัย
รวมดวงใจทุกดวงเป็นดวงเดียว
เขียว ขาว กลมเกลียวและมุ่งมั่น
เราขยันมีมานะและอดทน
มีปัญญาส่องทางนำตน
เฝ้าฝึกฝนเพื่อตนจะก้าวไกล
ดอยกู่ สัญลักษณ์ควรเทิดไว้
ความภูมิใจในเกียรติในศักดิ์ศรี
ขอธำรงรักษาไว้เหนือปฐพี
ถิ่นความดีดอยสะเก็ดวิทยาคม