การแสดงฟ้อนขันดอกพิธีเปิดงานซะป๊ะของดีดอยสะเก็ด ณ บริเวณลานดอยสะเก็ดพล่าซ่าตำบลเชิงดอย

วันที่ 2 กรกฎาคม 2565 โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม นำโดยท่านรองผู้อำนวยการปัทมาวดี อุดแดง ตัวแทนฝ่ายบริหาร พร้อมด้วยคณะครู นำนักเรียนเข้าร่วมการแสดงฟ้อนขันดอกพิธีเปิดงานซะป๊ะของดีดอยสะเก็ด ณ บริเวณลานดอยสะเก็ดพล่าซ่าตำบลเชิงดอย