ข่าวรอบรั้วเขียว-ขาว ฉบับที่ 14/2565 ประจำวัน จันทร์ ที่ 18 กรกฎาคม 2565