กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนครบรอบ 46 ปี

วันที่ 19 กรกฎาคม 2565 ท่านผู้อำนวยการปุญญิศา สมมิตร และท่านรองฯปัทมาวดี อุดแดง ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนครบรอบ 46 ปี โดยมีพิธีทำบุญทอดผ้าป่าเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาและกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ ประจำปี 2565 ณ โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์