ขอแสดงความเสียใจและร่วมไว้อาลัย

ขอแสดงความเสียใจและร่วมไว้อาลัยกับครอบครัว
คุณครูอนุชิต มะณี
ครูผู้สอนกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม
ต่อการจากไปอย่างไม่มีวันกลับมา
ด้วยความอาลัยยิ่ง
คณะผู้บริหาร คณะครู เจ้าหน้า และนักเรียนโรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม